Dnia 21.12.2021 r. przywitaliśmy w naszym przedszkolu zimę. Dzieci ubrane na biało uczestniczyły w uroczystości, podczas której przedszkolaki miały okazję sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą obecnej pory roku. Dzieci wzięły udział w zimowym quizie, śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, a także wspólnie tańczyły z naszym gościem - Panią Zimą.

Głównym celem działań było przybliżenie i przypomnienie dzieciom wiadomości dotyczących pory roku.

Tekst: Natasza Buczniewska
Zdjęcia: Archiwum przedszkola