Drodzy Rodzice, informujemy, że ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zainteresowanym Rodzicom przekazujemy oferty, które wpłynęły do naszego przedszkola.

Maria Montessori - (ur. 31 sierpnia 1870 w Chiaravalle, zm. 6 maja 1952 w Noordwijk aan Zee, Holandia) - pierwsza kobieta lekarz we Włoszech, studiowała w latach 1892 - 1896.

Stworzyła system wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, nazwany później Metodą Montessori. Metoda ta kładła nacisk na swobodny rozwój dzieci.

Patronka Przedszkola