20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Tego dnia czekało na dzieci z grupy II „Motylki" wiele niespodzianek i atrakcji. Zostały zaproszone do wspólnej zabawy, udziału w konkursach i tańcach przy ulubionych przebojach muzycznych dla dzieci.

Radość i śmiech świadczyły o wspaniałej zabawie. Panie złożyły wszystkim dzieciom życzenia samych słonecznych dni i radosnych chwil w naszym przedszkolu, aby każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele cudownych i pozytywnych doświadczeń.

Notatka: Dagmara Bulska
Foto: Archiwum Przedszkola