W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków pod hasłem #napomocUkrainie. PCK jest przygotowany, aby zorganizować pomoc dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego.

Drodzy rodzice, w ramach realizacji programu "Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy" od 15.11.2021 r. wznawiamy mycie zębów przez dzieci w przedszkolu.

Przemoc: w rodzinie, fizyczna, ekonomiczna, seksualna, zaniedbanie... POMOC należy się wszystkim.

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy.

SZANOWNI RODZICE, utworzyliśmy w sierpniu 2 grupy mieszane.

Na podstawie Zarządzenia Nr 13/24 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24 stycznia 2024 r. - Gmina Miasto Kołobrzeg rozpoczyna procedurę elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej http://kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl 

Poniżej zamieszczamy informacje przydatne rodzicom, bądź prawnym opiekunom w procedurze rekrutacji.

Przypominamy, że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń!


  • Publikacja oferty przedszkoli - 19.02.2024 r. - godz. 12:00 otwarcie dla rodziców strony internetowej gdzie dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Kołobrzeg. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli i uzyskania takich informacji jak: dane teleadresowe przedszkola, oferta edukacyjna oraz opis przedszkola.

  • Wprowadzenie zgłoszeń przez rodziców - 26.02.2024r. od godz. 9.00 - 11.03.2024r. do godz. 14:00 rodzic, bądź prawny opiekun dziecka wprowadza do systemu elektronicznego naboru dane dziecka i drukuje wniosek. Wypełniony wniosek należy podpisać przez obojga rodziców/ prawnych opiekunów i złożyć wraz z dokumentacją potwierdzającą zaznaczone kryteria - do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie). Wniosek rodzic składa tylko w placówce pierwszego wyboru.

  • Publikacja listy zakwalifikowanych dzieci - 19.03.2024 r. - godz. 12:00

  • Potwierdzenie woli - 19.03.2024 r. - 21.03.2024r. do godz. 14:00

  • Publikacja listy przyjętych/nieprzyjętych - 25.03.2024 r. godz. 12:00

  • Rekrutacja uzupełniająca (w razie wolnych miejsc) - 08.04.2024 r.

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się ZARZĄDZENIEM NR 13/23 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 stycznia 2023 r. i z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie: BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Szanowni Państwo. Wszyscy rodzice są zobowiązani szczegółowo zapoznać się z Procedurą COVID-19, która obowiązuje w przedszkolu od 01.09.2020 r.

Szanowni rodzice. Zgodnie z zaleceniami PSSE w Kołobrzegu należy bacznie obserwować stan zdrowia dzieci i dorosłych przebywających na terenie przedszkola, zakrywać usta i nos oraz często dezynfekować dłonie.

 

Od dnia 1 marca 2021 r. ulega zmianie sposób naliczania płatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu. Opłaty będziecie Państwo uiszczać "z dołu", a nie jak dotąd "z góry".