W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków pod hasłem #napomocUkrainie. PCK jest przygotowany, aby zorganizować pomoc dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego.

Drodzy rodzice, w ramach realizacji programu "Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy" od 15.11.2021 r. wznawiamy mycie zębów przez dzieci w przedszkolu.

Przemoc: w rodzinie, fizyczna, ekonomiczna, seksualna, zaniedbanie... POMOC należy się wszystkim.

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy.

SZANOWNI RODZICE, utworzyliśmy w sierpniu 2 grupy mieszane.

26 lutego 2021 r. o godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2021/2022 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Nr 5, 6, 8, 9) prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Szanowni Państwo. Wszyscy rodzice są zobowiązani szczegółowo zapoznać się z Procedurą COVID-19, która obowiązuje w przedszkolu od 01.09.2020 r.

Szanowni rodzice. Zgodnie z zaleceniami PSSE w Kołobrzegu należy bacznie obserwować stan zdrowia dzieci i dorosłych przebywających na terenie przedszkola, zakrywać usta i nos oraz często dezynfekować dłonie.

 

Od dnia 1 marca 2021 r. ulega zmianie sposób naliczania płatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu. Opłaty będziecie Państwo uiszczać "z dołu", a nie jak dotąd "z góry".