Od dnia 1 marca 2021 r. ulega zmianie sposób naliczania płatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu. Opłaty będziecie Państwo uiszczać "z dołu", a nie jak dotąd "z góry".

Dla przykładu: Dziecko chodzi do przedszkola w marcu, je posiłki. Po zakończeniu marca System Netcom naliczy za ile godzin i za ile posiłków musicie Państwo zapłacić.

Płatności za marzec trzeba będzie dokonać do 15 kwietnia 2021 r. i w każdym kolejnym miesiącu do 15-go dnia, a nie jak dotąd do 10-tego dnia miesiąca.

W związku z tym konieczne jest złożenie nowej deklaracji.

Proszę w dniach 22 - 24.02.2021 r. (od poniedziałku do środy) pobrać druk do wypełnienia z sekretariatu. Wypełnione deklaracje będą przyjmowane w sekretariacie 25 - 26.02.2021 r. (czwartek i piątek)

Z uwagi na dużą ilość petentów prosimy przestrzegać wyznaczonych terminów. Po złożeniu deklaracji rozpoczynacie Państwo płacić za przedszkole w kwietniu.

Marzec zatem jest okazją do uregulowania wszelkich długów jakie niestety mają niektórzy rodzice wobec przedszkola.

Z poważaniem
Joanna Libera
dyrektor przedszkola