Dnia 21 marca w Regionalnym Centrum Kultury odbył się Międzyprzedszkolny Przegląd Twórczości Teatralnej. W tym roku tematem przeglądu było "Europejskie bajanie - najpiękniejsze bajki i baśnie". Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grupy III "Montessorki", które wystąpiły z czeską bajką pt.:"Rumcajs".

Występ potwierdził, że przedstawienie teatralne nie musi być tylko trudną pracą, ale doskonałą zabawą sprawiającą radość wszystkim dzieciom.

Tekst: Teresa Kocoń
Foto: Archiwum przedszkola