Edukacja przyrodnicza jest częścią wychowania przedszkolnego. Jej celem jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz szacunku dla otaczającego nas świata. W naszej sali wyodrębnione jest miejsce, gdzie znajdują się materiały montessoriańskie z zakresu edukacji kosmicznej i przyrodniczej...

(m.in. globusy – pierwszy z nich w kolorach niebieskim i żółtym, gdzie niebieski to woda, a lądy - jasnożółte o fakturze drobnoziarnistego papieru ściernego - służący do poznania pojęć „ląd i woda”; drugi – kolorowy, w którym każdy kontynent zaznaczony jest innym kolorem; puzzle części świata, kontynentów; komoda biologiczna, koszyki przyrodnicze, fazy rozwoju roślin i zwierząt), ale również wszystko to, co nauczycielom i dzieciom udało się zebrać podczas wycieczek czy spacerów np. kamienie, ziemia, kwiaty, liście, szyszki, oraz inne akcesoria charakterystyczne dla danej pory roku. Dzieci uczą się szacunku do swoich zbiorów, zwierząt, wiedzą jak się nimi opiekować. Poprzez różne działania w zakresie poznawania otaczającej rzeczywistości dzieci rozumieją, że stanowią cząstkę wszechświata.

Tekst: M. Kuczyńka, V. Mazur-Parfin
Foto: archiwum przedszkola