Podczas codziennych zajęć w przedszkolu staramy się kształtować u naszych maluszków sprawność manualną. To nic innego jak sprawność naszych rąk. Jest to bardzo istotne, ponieważ w przyszłości wpłynie to na technikę i estetykę pisma oraz podniesie poziom prac plastyczno - technicznych naszych wychowanków.

Zachęcamy rodziców do wszelkiego rodzaju zabaw w tym zakresie min.: lepienie z plasteliny, ciastoliny, masy solnej, wydzieranie, malowanie, wycinanie, stemplowanie, przewlekanie itp.

Tekst: Natasza Buczniewska
Zdjęcia: Archiwum przedszkola