Dnia 23 kwietnia w Regionalnym Centrum Kultury odbył się X Międzyprzedszkolny Przegląd Taneczny pod hasłem „Witajcie w naszej bajce”. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Przedszkole Miejskie nr 10. Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z gr. V „Pszczółki”, które zaprezentowały się w utworze „Kaczka Dziwaczka”.

Celem przeglądu jest m. in.: wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych; umożliwienie przeżycia radości, zadowolenia i satysfakcji z własnej aktywności i współdziałania w grupie; integracja środowiska lokalnego.

Występ na dużej scenie dostarczył dzieciom wiele pozytywnych emocji. Dziękujemy Rodzicom za współpracę i pomoc w przygotowaniu pięknych stroi.

Tekst: M. Kuczyńska
Foto: archiwum przedszkola