Dnia 1 i 2 lutego 2024 roku w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu odbyło się szkolenie nt. "Zaburzenia sensomotoryczne - diagnoza i terapia. Zachowania trudne u osób z zaburzeniami funkcjonowania sensomotorycznego". Szkolenie poprowadziła dr Agnieszka Chodun - terapeutka SI, oligofrenopedagoga, autorka publikacji naukowych, szkoleniowiec UMSC, wzięli udział specjaliści Poradni PP oraz specjaliści ze szkół i przedszkoli z Kołobrzegu i okolic.

Uczestnicy szkolenia, oprócz teoretycznej wiedzy, mogli doświadczyć na sobie, co dzieje się z nami, kiedy poszczególne zmysły zostają zaburzone i jaki to ma związek z trudnymi zachowaniami.
W szkoleniu udział wzięli specjaliści Poradni PP, specjaliści ze szkół i przedszkoli oraz nauczycielki z naszego przedszkola, terapeuci pedagogiczni: Dagmara Bulska oraz Teresa Kocoń.

Tekst i foto: Teresa Kocoń