Dnia 12 stycznia gr. III "Montessorki" na zaproszenie Centrum Usług Społecznych odwiedziła seniorów gdzie zaprezentowała program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka, a także zaśpiewała piosenki i pastorałki o tematyce świątecznej. Podopieczni CUS z radością i zachwytem obejrzeli występ nagradzając dzieci brawami. Był też czas na herbatkę i wspólne rozmowy. Integracja międzypokoleniowa to odpowiednia okazja do kształtowania wśród najmłodszych postaw wrażliwych na potrzeby ludzi starszych.

Spotkanie sprawiło wiele radości i dzieciom i seniorom. Przedszkolaki i wychowawcy otrzymali upominki propagujące akcję CUS FAJNEGO DLA BLIŹNIEGO W KOŁOBRZEGU.

Tekst: V. Mazur - Parfin
Foto: Archiwum przedszkola