DRODZY RODZICE, oddajemy w Państwa ręce poradnik dla rodziców i opiekunów, który powstał w ramach kampanii "Pierwsze kroki w (cyber)Świecie". Kampania adresowana jest głównie do rodziców, a także nauczycieli i wychowawców pracujących z przedszkolakami.

Ma ona na celu propagowanie zasad i wzorów zachowań, które służą bezpiecznemu i kreatywnemu używaniu nowych mediów (ta-kich jak współczesny telefon, czyli smartfon, tablet, laptop czy komputer) przez dzieci w wieku przedszkolnym. Jak wskazują bowiem wyniki badań, nadużywanie cybermediów może prowadzić do wielu niekorzystnych efektów: od pobudzenia dziecka i nadmiernej stymulacji zachowań po uzależnienie i nieprawidłowy rozwój osobowościowy oraz fizyczny.

Broszura została podzielona na dwie części. W pierwszej zamieszczono informacje na temat tego, co sprzyja nadmiernemu używaniu urządzeń cyfrowych przez dzieci. Opisano także sposoby chronienia dzieci przed zagrożeniami związanymi z nadużywaniem cybermediów. Przedstawiono ponadto zasady korzystania z Internetu i mediów elektronicznych przez przedszkolaki. Część drugą poświęcono omówieniu przykładów trudnych sytuacji związanych z używaniem nowych mediów przez dzieci oraz podpowiedzi, co w takich sytuacjach można zrobić i jak im zaradzić. Na zewnętrznej stronie okładki zamieszczono informacje dotyczące form i miejsc udzielających pomocy w sytuacji nadużywania przez dzieci w wieku przedszkolnym nowych mediów.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej kampanii, gdzie zamieszczono wiele artykułów i materiałów audiowizualnych rozwijających tematy omawiane w niniejszej publikacji:

https://pierwszekroki.net/

Broszura została opracowana przez Fundację Poza Schematami na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Zapraszamy do lektury!

Pomysłownik na trudne chwile - Pierwsze kroki w (cyber)Świecie

Dodany: 2023-10-30
Dodany przez: Tomasz Kolasa
Data modyfikacji:
Zmieniony przez: