Nasze przedszkole wzięło udział w akcji charytatywnej "Czerwonokrzyska Gwiazdka" PCK. Jest to ogólnopolska akcja pomocy świątecznej Polskiego Czerwonego Krzyża, która kierowana jest do najuboższych rodzin. W ramach tej akcji w naszym przedszkolu odbyła się zbiórka słodyczy, które zostały dostarczone do rejonowego oddziału PCK w Kołobrzegu.

Była to okazja, aby dzieci dostrzegły potrzebę dzielenia się i pomocy osobom potrzebującym. Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom za okazaną pomoc.

Czerwonokrzyska gwiazdka PCK

Tekst: Katarzyna Azierska
Zdjęcia: archiwum przedszkola