W naszym przedszkolu zorganizowana została zbiórka karmy dla podopiecznych Schroniska dla Zwierząt "Pro-Animale" mieszczącego się w Charzynie. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do pomocy potrzebującym zwierzętom.

Cieszymy się, że tak wielu przedszkolaków odpowiedziało na nasz apel i wzięło udział w naszej akcji. Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny dzieciom z naszego przedszkola. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom za włączenie się w zorganizowaną akcję charytatywną.

Tekst: Natasza Buczniewska
Zdjęcia: Archiwum przedszkola