Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok 2018/19

Zamierzenia

Wychowawczo • Dydaktyczne

Aktualności

Aktualności • Komunikaty

Previous Next Play Pause
A A A

Potwierdzając wolę uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 proszę przygotować oświadczenie o następującej treści:

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                   Kołobrzeg, dnia ………………………………..

………………………………………………..

imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów      

POTWIERDZENIE WOLI

edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim nr 3  im. M. Montessori w Kołobrzegu

Potwierdzam wolę edukacji przedszkolnej w Przedszkolu  Miejskim nr 3 im. M. Montessori  w Kołobrzegu w roku szkolnym 2020/2021 przez moje dziecko,

 

........................................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka

 

…………………………………………………………………………………………………….

Data  urodzenia

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    .......................................................

                                                                                                                                         Data i podpis rodziców /prawnych opiekunów                                                                         

  • Rozwój:

  • Fizyczny

  • Społeczny

  • Poznawczy

Nasz Patron Maria Montessori

Wspieramy spontaniczność i twórczość dzieci

czytaj więcej