To główne idee przyświecające pedagogice Marii Montessori… Czas płynie nieubłaganie, za nami ponad połowa roku szkolnego, dlatego też z wielką dumą i radością możemy powiedzieć, że dzieci zostały zapoznane i bardzo chętnie pracują z materiałem rozwojowym.

W swoim wyglądzie wyróżnia się on prostotą i estetyką wykonania. Jest skonstruowany tak, by dziecko samo mogło skorygować błędy, jest uszeregowany według trudności, a każdy egzemplarz występuje tylko raz.

Pomoce rozwojowe dzielimy na kilka grup:

  • praktyczne ćwiczenia dnia codziennego,
  • kształcenie zmysłów,
  • edukacja matematyczna,
  • edukacja językowa,
  • wychowanie kosmiczne.

Niezmiernie ważnym elementem w pedagogice M. Montesori jest tzw. LEKCJA CISZY - to chodzenie po elipsie, mające za zadanie wyciszenie, uspokojenie organizmu, skupienie na konkretnej czynności, czy przedmiocie.

Odbywa się zwykle przy muzyce relaksującej. Dzieci z reguły bardzo lubią takie lekcje, podobnie, jak lubią ĆWICZENIA CISZY, które sprzyjają samodyscyplinie, uczą dzieci cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej, uspokajają.

Systematyczna, codzienna praca z materiałem rozwojowym M. Montessori przynosi efekty. Dzieci samodzielnie podejmują działania, rozwijając indywidualne zdolności i zainteresowania, znają Reguły pracy wolnej, potrafią pracować indywidualnie, a także współpracować w parze z kolegą.

Wybierają materiał rozwojowy zgodnie z własnymi potrzebami i umiejętnościami, uczą się samodzielnej oceny wykonywanych ćwiczeń - kontrola błędu.

Ćwiczą i poszerzają zakres własnych umiejętności, doświadczając poprzez zmysły (słuchu, wzroku, dotyku, węchu). Cieszy nas fakt, że dzieci mają możliwość wszechstronnego rozwoju z wykorzystaniem ciekawej metody wg pedagogiki M. Montessori.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.