DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Joanna Libera

WICEDYREKTOR

mgr Aleksandra Gajek

Grupa I ŚLIMACZKI

 

mgr Justyna Stępniewska

mgr Ewa Cymerman

mgr Aleksandra Gajek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa II MOTYLKI

 

mgr Natasza Buczniewska

mgr Dagmara Bulska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa III MONTESSORKI

mgr Violetta Mazur - Parfin

lic. Teresa Kocoń

mgr Katarzyna Azierska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa IV BIEDRONKI

mgr Agata Dmitrzak

mgr Ewa Cymerman

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa V PSZCZÓŁKI

mgr Wacława Regina Kaźmierska

mgr Marta Kuczyńska

mgr Anna Krzemińska

mgr Joanna Libera

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciele innych zajęć obowiązkowych i dodatkowych

 

nauczyciel j. angielskiego mgr Katarzyna Azierska

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej mgr Aleksandra Gajek

nauczyciel rytmiki mgr Joanna Libera

nauczyciel religii rzymsko - katolickiej mgr Małgorzata Labuhn

nauczyciel logopeda mgr Kacper Wojtukowicz

nauczyciel psycholog mgr Justyna Żmuda

terapia pedagogiczna mgr Dagmara Bulska

pedagogika specjalna mgr Anna Krzemińska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata za pobyt i wyżywienie jest naliczana "z dołu".

Należy ją regulować na podstawie wystawionego przez Przedszkole rachunku do dnia 15 każdego miesiąca, na rachunek bankowy:

nr konta 12 1020 2821 0000 1002 0108 0100

Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Przedszkola.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z ulg w opłatach powinni zgłosić ten fakt w sekretariacie.

Każda zmiana deklaracji jest uwzględniona od pierwszego dnia miesiąca , po którym nastąpiło zgłoszenie rodzica.

Płatności za przedszkole

Plan Dnia

RAMOWY PLAN

 • 6.30 - 7.45
  • schodzenie się dzieci do przedszkola
  • zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna i praca w małych zespołach, zabawy integrujące grupę
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, zabawy logopedyczne)
 • 7.45 - 8.00
  • gimnastyka poranna, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
 • 8.00 - 8.30
  • śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie
 • 8.30 - 10.20
  • realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, zgodny z jego możliwościami z uwzględnieniem zadania diagnostyczno - prognostycznego
 • 10.20 - 10.45
  • zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacje
 • 10.45 - 11.00
  • czynności porządkowo higieniczne i samoobsługowe
 • 11.00 - 11.30
  • drugie śniadanie
 • 11.30 - 13.20
  • spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w terenie
 • 13.20 - 13.40
  • głośne czytanie dzieciom
 • 13.40 - 14.00
  • czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
 • 14.00 - 14.30
  • obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie
 • 14.30 - 15.30
  • praca indywidualna, rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień, skłonności
 • 15.30 - 16.30
  • zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu zlokalizowane jest przy ulicy Unii Lubelskiej 23.

Pracujemy  w godzinach 6:30 - 16:30.

W przedszkolu funkcjonuje 5 grup, w tym dwie grupy zróżnicowane wiekowo pracujące metodą pedagogiki Marii Montessori.

Atuty naszego przedszkola to:

 • lokalizacja w centrum miasta,
 • monitoring obiektu,
 • budynek bezpieczny, jednopiętrowy z przestronnymi salami na jednym poziomie,
 • wejście do przedszkola chronione zamkiem szyfrowanym,
 • możliwość wypoczynku, a w razie potrzeby także drzemki w ciągu dnia dla dzieci najmłodszych,
 • duży ogród przedszkolny z różnorodną roślinnością ,wyposażony w certyfikowane urządzenia zabawowe,
 • przyjazna atmosfera sprzyjająca rozwojowi społecznemu i intelektualnemu dzieci.

Oferujemy:

 • wolne miejsca dla dzieci w wieku 3-5 lat,
 • każdego dnia 6 godzin pobytu za darmo,
 • tylko 1 zł opłaty za każdą godzinę po 12:30,dla rodziców posiadających Kołobrzeską Kartę Mieszkańca 0,00 zł,
 • 3 posiłki dziennie, kuchnię domową, jadłospisy tworzone pod kierunkiem dietetyka,
 • bogatą bazę dydaktyczną, w tym także pomoce Marii Montessori, szczególnie rozwijające samodzielność i logiczne myślenie dzieci,
 • kreatywne zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
 • bezpłatną pomoc specjalistyczną (logopeda, psycholog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej) służącą wyrównywaniu szans edukacyjnych,
 • szeroki zakres zajęć ruchowych z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu,
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe ( j. angielski, rytmikę, religię dla dzieci starszych),
 • każdego roku w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci organizujemy również zajęcia takie jak: tańce, teatralne, matematyczne, ekologiczne, eksperymentalne i inne.
 • udział w lokalnych i ogólnopolskich projektach, kampaniach promujących zdrowy styl życia, bezpieczeństwo, ochronę praw dzieci i innych.

Kadra zarządzająca, nauczyciele i pracownicy obsługi dbają o wysoką jakość pracy placówki. Świadczą o tym wyniki badań prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Delegaturę w Koszalinie, uzyskany certyfikat Ministra Edukacji Narodowej "Szkoła w ruchu", certyfikat "Bezpieczne przedszkole", certyfikat "Sprintem do maratonu" pozytywne publikacje w lokalnej prasie, a przede wszystkim zadowolenie i bardzo dobra opinia wielu rodziców naszych obecnych oraz byłych przedszkolaków.

Współpracujemy, na co dzień z wieloma lokalnymi instytucjami, organizujemy wycieczki, zabawy integracyjne, spotkania świąteczne, a także znany i ceniony od lat w środowisku Kołobrzeski Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Pedagogiczne drogowskazy naszych nauczycieli to słowa patronki przedszkola Marii Montessori:

"Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko to tylko możliwe”.

"Wychowawca musi dać odczuć swą obecność dziecku, które szuka, a skryć się przed tym, które znalazło".

Nasz absolwent:

 • dobrze funkcjonuje w roli ucznia,
 • jest otwarty i ciekawy świata,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • jest twórczy i samodzielny w działalności zabawowej oraz edukacyjnej podejmowanej  na   rzecz własnego rozwoju,
 • jest prawdomówny i uczciwy,
 • odpowiedzialny i obowiązkowy,
 • kulturalny i tolerancyjny,
 • świadomy zagrożeń,
 • radzi sobie z trudnościami,
 • współpracuje z rówieśnikami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Maria MontessoriMaria Montessori - (ur. 31 sierpnia 1870 w Chiaravalle, zm. 6 maja 1952 w Noordwijk aan Zee, Holandia) - pierwsza kobieta lekarz we Włoszech, studiowała w latach 1892 - 1896.

 

Stworzyła system wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, nazwany później Metodą Montessori. Metoda ta kładła nacisk na swobodny rozwój dzieci. Przeciwstawiała się ówczesnemu systemowi szkolnemu, tłumiącemu aktywność dzieci, którego symbolem była dla niej "szkolna ławka".

 

Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. W 1907 otworzyła przedszkole Casa Dei Bambini - Dom dziecięcy.

 

Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i przesłania humanistyczne, zawarte w ideach swojej metody wychowawczej Maria Montessori była wyróżniana tytułami Doktora Honoris Causa. Na Uniwersytecie w Sorbonie otrzymała Krzyż Legii Honorowej. Była wielokrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.