Realizacja programu PRZYJACIELE ZIPPIEGO" w Przedszkolu Miejskim nr 3

Program promocji zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego" realizowany jest w roku szkolnym 2022/2023 w Przedszkolu Miejskim nr 3 im M. Montessori w grupie IV "Biedronki" z dziećmi 6-letnimi.

Jest to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Co istotne, został on oceniony przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom jako program obiecujący.

"Program Przyjaciele Zippiego był kilkakrotnie poddawany wszechstronnej ewaluacji. Badania prowadzone na Litwie, w Danii i Irlandii jednoznacznie potwierdziły pozytywne oddziaływanie programu w postaci wzrostu kompetencji zaradczych, społecznych i komunikacyjnych dzieci uczestniczących w zajęciach. Najnowsze badania potwierdzają również wpływ programu na osiągnięcia szkolne uczniów.

Program jest realizowany w Polsce od 10 lat, a najlepszym potwierdzeniem jego jakości jest fakt, że wielu nauczycieli realizuje program co roku z nowymi grupami dzieci i deklaruje, że już nie wyobraża sobie pracy z dziećmi w tej grupie wiekowej bez programu Przyjaciele Zippiego."

Źródło: Nerwińska E., Przyjaciele Zippiego (w:) Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień, Fundacja Praesterno, Warszawa, 2016

Główne cele programu:

  • wyposażenie dzieci w podstawowe kompetencje społeczno - emocjonalne, które pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach z innymi i unikać zachowań ryzykownych;
  • troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie małych dzieci;
  • zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów.

A kim jest tytułowy Zippi? To sympatyczny patyczak, wokół którego zaprojektowane są wszystkie scenariusze spotkań z przedszkolakami. Wspólnie z Zippim dzieci uczą się rozpoznawać, co człowiek czuje w konkretnej chwili, czym można go zranić i co zrobić, by tego uniknąć. Każda sytuacja problemowa pokazuje dzieciom, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Bohaterowie przeżywają różne emocje dobrze znane małym dzieciom. Każde opowiadanie jest barwnie zilustrowane i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy. Na zakończenie każdych zajęć dzieci przy pomocy uśmiechniętych lub smutnych "buziek" oceniają jak podobało im się spotkanie oraz jak się czuły.


W I semestrze zostało zrealizowanych 6 zajęć. Cały program obejmuje 6 części po 4 zajęcia (ogółem 24 zajęcia).

Zrealizowana została I CZĘŚĆ UCZUCIA / EMOCJE - 4 zajęcia.

Dzieci omawiały uczucia - smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Uczyły się mówienia o własnych uczuciach, o tym jak czują się w różnych sytuacjach oraz poznały sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

Z II CZĘŚCI - KOMUNIKACJA przeprowadzone zostały 2 zajęcia.

Dzieci uczyły się skutecznej komunikacji, jak słuchać innych oraz jak i kogo prosić o pomoc nawet w niesprzyjających okolicznościach.

W trakcie zajęć było wiele okazji do zabaw, ćwiczeń, odgrywania scenek, rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o emocjach oraz o sposobach radzenia sobie z trudnościami w myśl złotej zasady, która mówi o tym, by znaleźć rozwiązanie, które pomoże poczuć się lepiej, ale nikogo nie skrzywdzi.

Kolejne spotkania zostały zaplanowane do realizacji w II semestrze bieżącego roku szkolnego.

Koszty związane z realizacją programu wyniosły ogółem 2050,00 zł. Zostały one pokryte w kwocie 2000,00 zł z dofinansowania jakie otrzymało Przedszkole ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz ze środków Rady Rodziców w kwocie 50,00 zł.

W ramach dofinansowania:

  • przeszkolono nauczycieli realizatorów programu,
  • zakupiono niezbędne materiały i środki dydaktyczne.

Tekst: K. Azierska
Foto: archiwum przedszkola