Przedszkola dla wszystkich

Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: "PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".

W ramach realizacji projektu w Przedszkolu Miejskim nr 3 przewidziano do realizacji następujące zadania:

 • dokształcanie zawodowe nauczycieli na studiach podyplomowych
  • LOGOPEDIA 3 semestry - 1 nauczyciel
  • PEDAGOGIKA SPECJALNA 3 semestry - 1 nauczyciel
  • EDUKACJA, REWALIDACJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU (autyzmem i zespołem Aspergera) - 1 nauczyciel
 • szkolenia Rady Pedagogicznej
  • "Dwujęzyczne dzieci"
  • "Kurs kodowania z robotem PHOTON"
  • "Eksperymenty w przedszkolu"
  • "Praca z magiczną ścianą".
 • Zakupiono zestaw robotów PHOTON dla każdej z grup.

Studia podyplomowe pozwolą zyskać nauczycielom kwalifikacje do pracy z dziećmi mającymi dysfunkcje, a co za tym idzie trudności w działalności edukacyjnej, posiadającymi także opinie i orzeczenia wydawane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Szkolenie "Dwujęzyczne dzieci" pozwoli rozszerzyć realizację zajęć j. angielskiego w grupie 3-latków oraz w grupie 4 i 5- latków.

"Kurs kodowania z robotem PHOTON" przygotuje kadrę pedagogiczną do realizacji zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W grupie 3 i 5 realizowany będzie plan zajęć pod nazwą " Photon i ja" przygotowany przez nauczycieli panią Annę Krzemińską i panią Teresę Kocoń.

Realizacja w/w zadań posiada także "obudowę" promocyjną. Przedszkole otrzymało rollup, plakaty, gagety dla dzieci, m. in. piłki, czapki, kamizelki odblaskowe, markery, kredki, a nauczyciele długopisy, notesy, kubki, parasole z logo projektu.


Grupa IV bierze udział w programie "Dwujęzyczne dzieci". Swoją przygodę zaczęły, już w najmłodszej grupie, kiedy to jako pierwsi poznali głównych bohaterów programu "Baby Beetles", cztery żuczki o imieniu : Ring Ring, Splish Splash, Tick Tock, Zoom. Obecnie dzieci odbywają zajęcia z programem "Tom and Keri".

Charakterystyką programu "Dwujęzyczne dzieci" jest codzienny kontakt z językiem angielskim, zajęcia prowadzone są codziennie. W każdym dniu tygodnia materiał jest realizowany z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy, z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

 • Pierwszy dzień tygodnia:
  film: wprowadź, obejrzyj, przypomnij, obejrzyj ponownie, wyznacz zadanie, obejrzyj ponownie.
 • Drugi dzień tygodnia:
  piosenka: słuchanie z ćwiczeniem ruchowym/słownym. Ponowne słuchanie: wykonujemy lepiej to samo ćwiczenie. Rozszerzenie zadania i ponowne odsłuchanie piosenki.
 • Trzeci dzień tygodnia:
 • zadanie: przygotuj, wykonaj, przypomnij, (jeśli możliwe) użyj.
 • Czwarty dzień tygodnia:
  gra lub zabawa: wciągnij grupę, rozszerz zadania, zbierz i powtórz ćwiczenie ruchowe.
 • Piąty dzień tygodnia:
  powtórz jedną z poprzednich sesji lub wybierz zadanie dodatkowe.

Dzieci chętnie biorą udział w kursie "Tom and Keri". Z zaciekawieniem oglądają film, słuchają piosenek i biorą czynny udział w zabawie. Podczas wprowadzania danej tematyki w ciągu tygodnia z reakcji dzieci na polecenie nauczyciela lub wypowiadane słowo wynika, że wychowankowie czynią postępy w osłuchaniu się z angielskim słownictwem.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie:Informacja o projekcie Przedszkola dla wszystkich

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2022-01-31
Dodany przez: Tomasz Kolasa
Data modyfikacji:
Zmieniony przez: