Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu zlokalizowane jest przy ulicy Unii Lubelskiej 23.

Pracujemy  w godzinach 6:30 - 16:30.

W przedszkolu funkcjonuje 5 grup, w tym dwie grupy zróżnicowane wiekowo pracujące metodą pedagogiki Marii Montessori.

Atuty naszego przedszkola to:

 • lokalizacja w centrum miasta,
 • monitoring obiektu,
 • budynek bezpieczny, jednopiętrowy z przestronnymi salami na jednym poziomie,
 • wejście do przedszkola chronione zamkiem szyfrowanym,
 • możliwość wypoczynku, a w razie potrzeby także drzemki w ciągu dnia dla dzieci najmłodszych,
 • duży ogród przedszkolny z różnorodną roślinnością ,wyposażony w certyfikowane urządzenia zabawowe,
 • przyjazna atmosfera sprzyjająca rozwojowi społecznemu i intelektualnemu dzieci.

Oferujemy:

 • wolne miejsca dla dzieci w wieku 3-5 lat,
 • każdego dnia 6 godzin pobytu za darmo,
 • tylko 1 zł opłaty za każdą godzinę po 12:30,dla rodziców posiadających Kołobrzeską Kartę Mieszkańca 0,00 zł,
 • 3 posiłki dziennie, kuchnię domową, jadłospisy tworzone pod kierunkiem dietetyka,
 • bogatą bazę dydaktyczną, w tym także pomoce Marii Montessori, szczególnie rozwijające samodzielność i logiczne myślenie dzieci,
 • kreatywne zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
 • bezpłatną pomoc specjalistyczną (logopeda, psycholog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej) służącą wyrównywaniu szans edukacyjnych,
 • szeroki zakres zajęć ruchowych z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu,
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe ( j. angielski, rytmikę, religię dla dzieci starszych),
 • każdego roku w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci organizujemy również zajęcia takie jak: tańce, teatralne, matematyczne, ekologiczne, eksperymentalne i inne.
 • udział w lokalnych i ogólnopolskich projektach, kampaniach promujących zdrowy styl życia, bezpieczeństwo, ochronę praw dzieci i innych.

Kadra zarządzająca, nauczyciele i pracownicy obsługi dbają o wysoką jakość pracy placówki. Świadczą o tym wyniki badań prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Delegaturę w Koszalinie, uzyskany certyfikat Ministra Edukacji Narodowej "Szkoła w ruchu", certyfikat "Bezpieczne przedszkole", certyfikat "Sprintem do maratonu" pozytywne publikacje w lokalnej prasie, a przede wszystkim zadowolenie i bardzo dobra opinia wielu rodziców naszych obecnych oraz byłych przedszkolaków.

Współpracujemy, na co dzień z wieloma lokalnymi instytucjami, organizujemy wycieczki, zabawy integracyjne, spotkania świąteczne, a także znany i ceniony od lat w środowisku Kołobrzeski Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Pedagogiczne drogowskazy naszych nauczycieli to słowa patronki przedszkola Marii Montessori:

"Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko to tylko możliwe”.

"Wychowawca musi dać odczuć swą obecność dziecku, które szuka, a skryć się przed tym, które znalazło".

Nasz absolwent:

 • dobrze funkcjonuje w roli ucznia,
 • jest otwarty i ciekawy świata,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • jest twórczy i samodzielny w działalności zabawowej oraz edukacyjnej podejmowanej  na   rzecz własnego rozwoju,
 • jest prawdomówny i uczciwy,
 • odpowiedzialny i obowiązkowy,
 • kulturalny i tolerancyjny,
 • świadomy zagrożeń,
 • radzi sobie z trudnościami,
 • współpracuje z rówieśnikami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!