• nauczyciel j. angielskiego mgr Katarzyna Azierska
  • nauczyciel gimnastyki korekcyjnej mgr Aleksandra Gajek
  • nauczyciel rytmiki mgr Joanna Libera
  • nauczyciel religii rzymsko - katolickiej mgr Małgorzata Labuhn
  • nauczyciel logopeda mgr Kacper Wojtukowicz
  • nauczyciel psycholog mgr Edyta Smardzewska
  • terapia pedagogiczna mgr Dagmara Bulska
  • pedagogika specjalna mgr Anna Krzemińska