Pracujemy metodą Marii Montessori każdego dnia, z materiałem do ćwiczeń praktycznego dnia, z materiałem sensorycznym rozwijającym zmysły, z materiałem językowym, matematycznym i z materiałem do poznawania środowiska przyrodniczego i kosmicznego.

Edukacja kosmiczna - poważnie brzmi, ale dzieci bardzo interesują się tą tematyką. Globusy montessoriańskie, plansze do poznawania i nazywania kontynentów, skał, minerałów, planet, koszyki przyrodnicze to pomoce, które wspomagają rozwijanie zainteresowań. Dzieci codziennie mają okazję pracować, samodzielnie dobierając materiał rozwojowy.

Poprzez kontakty z naturą, eksperymenty i doświadczenia uczą się odkrywać fakty związane z różnymi dziedzinami nauki oraz dostrzegać zależności i powiązania między nimi. Stosujemy metodę od widzenia globalnego do szczegółowego. Poprzez różne działania dzieci dążą do rozumienia tego, że stanowią cząstkę wszechświata.

Podsumowując edukacja kosmiczna i przyrodnicza w ujęciu Marii Montessori wypełniona jest materiałami i zajęciami, dzięki którym dzieci mogą: rozwijać i poszerzać swoje zainteresowania otaczającym światem, wzbogacać wiedzę i pogłębiać zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i w życiu społecznym.

Zapraszam do obejrzenia galerii.

Tekst: Violetta Mazur - Parfin

Edukacja kosmiczna i przyrodnicza
Edukacja kosmiczna i przyrodnicza
Edukacja kosmiczna i przyrodnicza
Edukacja kosmiczna i przyrodnicza
Edukacja kosmiczna i przyrodnicza
Edukacja kosmiczna i przyrodnicza
Edukacja kosmiczna i przyrodnicza
Edukacja kosmiczna i przyrodnicza
Edukacja kosmiczna i przyrodnicza
Edukacja kosmiczna i przyrodnicza
Edukacja kosmiczna i przyrodnicza