Dzieci z grupy II "Motylki" wykorzystują podczas zajęć elementy pedagogiki Marii Montessori. W tym tygodniu przedszkolaki doskonaliły zmysł wzroku oraz dotyku z pomocą specjalnych rękawic, które pokryte były różnymi fakturami materiału.

Dzieci dopasowywały rękawice do pary wykorzystując zmysł wzroku, a następnie z zasłoniętymi oczami poprzez dotyk odszukiwały takie same faktury materiałów. "Motylki" były bardzo zaangażowane.

Tekst: Natasza Buczniewska
Zdjęcia: Archiwum przedszkola