Podsumowując tydzień, którego tematyką były warzywa dzieci z grupy II ,,Motylki” podczas śniadania przygotowały samodzielnie zdrowe kanapki. Przedszkolaki smarowały chleb masłem przy użyciu noża, a następnie tworzyły na kanapkach różne kompozycje z warzyw. Celem zajęcia było kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych.

Notatka: Natasza Buczniewska
Foto: Archiwum przedszkola