Regulamin konkursu Rabata Konsultacyjna w ramach konsultacji dotyczących zagospodarowania Skweru Pionierów. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, zwany dalej Organizatorem. Konkurs trwa 6.03.2022 r. od godziny 15:00 do godziny 17:00. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Konkurs odbędzie się na Skwerze Pionierów w Kołobrzegu. Uczestnictwo w Konkursie wymaga obecności Uczestnika w miejscu jego przeprowadzenia.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu nie będą zbierane żadne informacje
o Uczestnikach (Konkurs ma charakter anonimowy).

Poprzez udział w konkursie osoby wyrażają zgodę na ewentualną publikację przez organizatora zdjęć z wydarzenia w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu na oficjalnych stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora.

[ DOKUMENTACJA ]