Nowy rok szkolny to kontynuacja pracy z materiałem rozwojowym M. Montessori w naszej grupie. Systematycznie będziemy poznawać nowe pomoce, utrwalać już nam znane. Poznawać będziemy inne możliwości ich wykorzystywania, nauczymy się łączyć je w celu rozwijania twórczych kompetencji dzieci.

Przedszkolacy będą miały okazję samodzielnie i we własnym tempie pracować z pomocami, tworzyć wg własnych pomysłów, wykorzystując różnorodne ich możliwości. Pomoce montessoriańskie wspomagają wszechstronny rozwój z zakresu edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczo – kosmicznej, rozwijania zmysłów i ćwiczeń praktycznych dnia codziennego. Są też ważnym elementem uzupełniającym przygotowanie dzieci do osiągania umiejętności we wszystkich sferach rozwoju.