To już 6 edycja konkursu plastycznego dla najmłodszych „Zabytki wokół nas”. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Kołobrzeskiego i Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Organizatorami przedsięwzięcia było Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori oraz Muzeum Oręża Polskiego.

Konkurs jak co roku adresowany był dla dzieci 5,6-letnich uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych na terenie powiatu kołobrzeskiego. 

Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej w formacie A4, dowolną techniką płaską. Prace oceniało Jury w składzie:

  • Przewodniczący: Teresa Kocoń (nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 3)
  • Członkowie:
    • Piotr Leszmann (kustosz Muzeum Oręża Polskiego)
    • Betina Tomczyk (nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 3)

Jury oceniając prace uwzględniło kryteria takie jak: walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac. Na konkurs wpłynęły 37 prac z 14 placówek.

Z naszego przedszkola udział wzięło 4 dzieci:

  • Ailin Kahadii, gr. III „Montessorki” która zajęła II miejsce,
  • Amelia Michalik, gr. IV „Pszczółki” /otrzymała podziękowania/,
  • Hanna Kachniarz i Karol Tempczyk z gr. IV „Biedronki” /otrzymali podziękowania/.

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i upominki. Wszystkie prace zostały wyeksponowane w namiocie Muzeum Oręża Polskiego na XVII Targu Solnym przy Baszcie Prochowej, w Kołobrzegu w dniach 22 - 23. 05. 2021. Wystawa będzie również udostępniona przez cały czerwiec w holu pawilonu Oddziału Wojskowego Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu przy ul. E. Gierczak 5, w godzinach pracy placówki.

Tekst i zdjęcia: Teresa Kocoń