Podczas codziennych zajęć i różnorodnych form pracy z dziećmi realizujemy w naszym przedszkolu Innowację pedagogiczną wg Pedagogiki Marii Montessori.

Jej głównymi zadaniami są:

  • uczenie przez działanie i doświadczanie,
  • samodzielność w wykonywaniu zadań/wyborze materiałów/miejsca i czasu pracy,
  • ćwiczenie koncentracji, dokładności i wytrwałości w wykonywaniu zadań,
  • przestrzeganie zasad porządku i zasady indywidualizacji,
  • wprowadzenie wspólnych zadań dla dzieci w różnym wieku,
  • indywidualne tempo rozwoju dziecka.

W pedagogice Montessori dużą rolę odgrywa otoczenie dziecka, pozwalające na jego harmonijny rozwój. Wszystkie pomoce rozwojowe są łatwo dostępne, uporządkowane tematycznie w taki sposób, aby dziecko mogło bez problemu po nie sięgnąć i aby uczyło się dzięki temu utrzymywać ład i porządek. Nauczyciel natomiast pełni rolę obserwatora i doradcy. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Tekst: M. Kuczyńska, V. Mazur-Parfin
Foto: archiwum przedszkola