Zajęcia otwarte dla rodziców to jedna z form współpracy przedszkola z rodzicami, w czasie której mają oni okazję zapoznać się ze sposobami pracy dydaktyczno - wychowawczej, a także wzmacniania więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicami.

W środę 8 lutego dzieci od samego rana oczekiwały wizyty bliskich. Celem przeprowadzonych zajęć było zaprezentowanie pracy z materiałem rozwojowym M. Montessori. Na początku wszyscy skupiliśmy się na bryłach. Utrwaliliśmy te poznane dotychczas: kula, sześcian, stożek, walec, ostrosłup o podstawie kwadratu i poznaliśmy: elipsoidę. Następnie nadszedł czas na tzw. pracę wolną z materiałem rozwojowym, czyli czas poznawczej i twórczej aktywności dziecka w przygotowanym otoczeniu. Zgodnie z zasadami pedagogiki M. Montessori dziecko ma wolność wyboru materiału, czasu, miejsca i formy pracy. Wszystkim przybyłym osobom dziękujemy za obecność.

Tekst: M. Kuczyńska
Foto: archiwum przedszkola