Edukacja językowa pełni szczególną funkcję w pedagogice M. Montessori. Stworzyła ona bardzo szeroki asortyment materiałów do nauki języka, a szczególnie pomocy wspomagających przygotowanie do nauki pisania, czytania oraz nauki mowy w związku z konkretnymi działaniami. Pomoce z zakresu edukacji językowej wprowadzają dziecko w świat pisania i czytania wtedy, kiedy jest ono na to gotowe i ma szansę na indywidualne doświadczanie.

Poprzez ćwiczenia dnia codziennego i ćwiczenia sensoryczne dzieci doskonalą umiejętności manualne, potrzebne w nauce pisania oraz czytania, poznając wzrokowo i dotykowo litery. Ćwiczą słuch fonematyczny, dzielą wyrazy na sylaby i na głoski. Pracując z metalowymi ramkami, uczą się odpowiednio trzymać narzędzie pisarskie, tworzyć układy linii poziomych i ukośnych. Podczas przygotowania do nauki czytania i pisania następuje przygotowanie pośrednie, jak przygotowanie ręki, ćwiczenie koordynacji ruchów. Od tego przechodzi się do ćwiczeń w rozróżnianiu kształtu liter, pisania w liniaturze, układania prostych wyrazów z liter ruchomego alfabetu.

Bezpośrednia nauka pisania rozpoczyna się w chwili wprowadzenia liter szorstkiego alfabetu. Dziecko może sensorycznie rozpoznawać kształt liter pisanych wodząc palcami po konturze z szorstkiego papieru. Dziecko zapoznaje się z literą zapamiętując ją zarówno wzrokowo, jak i motorycznie, a uczestnicząc w lekcji indywidualnej zapoznaje się z brzmieniem głoski. Dokonuje kombinacji z literami, zaczyna czytać i rozwijać zainteresowania oraz zdolności w tym zakresie.

Tekst: V. Mazur - Parfin, M. Kuczyńska
Foto: archiwum przedszkola