Jednym z działów pedagogiki M. Montessori są tzw. praktyczne ćwiczenia dnia codziennego. Mają one związek z pielęgnacją siebie, otoczenia, a także wzmacniania więzi społecznych. Materiał do ćwiczeń jest bardzo urozmaicony. Służy często wyrabianiu koordynacji ruchowej, doskonaleniu małej motoryki i orientacji w przestrzeni.

Stąd też częste działania związane z przelewaniem wody, przesypywaniem piasku, wiązaniem kokard, zapinaniem guzików, segregowaniem i układaniem różnorodnego materiału. Do tej grupy ćwiczeń należą również ćwiczenia ciszy i lekcja ciszy, które inspirują do skupienia uwagi i koncentracji. Przykładowe ćwiczenia ciszy - dzieci siedzą w kręgu i podają sobie z rąk do rąk różne przedmioty wymagające od nich precyzji, skupienia i dokładności, np.: dzwoneczek – tak aby nie zadzwonił; szklankę z wodą - tak aby się nie wylała; miseczkę z kulką - podajemy dalej kiedy kulka się nie rusza. Istotę ćwiczeń praktycznego dnia dobrze ilustruje myśl Marii Montessori „Pomóż mi zrobić to samemu”. Należy jednak pamiętać, że w zdobywaniu samodzielności dziecka dorośli powinni pomagać, a nie wyręczać.

Tekst: M. Kuczyńska, V. Mazur-Parfin
Foto: archiwum przedszkola