Korzystając ze słonecznego poranka dzieci z gr II "Motylki" odbyły zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. Wykorzystując różnego rodzaju sprzęty gimnastyczne przedszkolaki rozwijały sprawność fizyczną. Dodatkowo 4-latki wcieliły się w role żabek i bocianów śpiewając przy tym nowo poznaną piosenkę pt.: "Kle kle boćku".

Na koniec zorganizowaliśmy różne zabawy z chustą animacyjną. Dzieci były bardzo aktywne podczas zajęć.

Tekst: Natasza Buczniewska
Zdjęcia: Archiwum przedszkola