Dnia 20.12.2021 r. zorganizowaliśmy w naszej sali grupową Wigilię. Dzieci ubrane odświętnie zasiadły wspólnie do stołu, aby podzielić się opłatkiem, posłuchać kolęd oraz dowiedzieć się więcej na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu wspólnej Wigilii.

Tekst: Natasza Buczniewska
Zdjęcia: Archiwum przedszkola