W marcu 2021 roku Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie zorganizowało konkurs proekologiczny "Segregacja na piątkę z plusem", w którym grupa I "Ślimaczki" wzięła aktywny udział pod opieką nauczyciela- B. Tomczyk . Dzieci chętnie uczestniczyły w nagraniu, do którego zostały wstępnie przygotowane, jak należy właściwie segregować odpady. Ich zaangażowanie pozwoliło na zdobycie nowych umiejętności.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 22 kwietnia 2021 w Dniu Ziemi. W konkursie brało udział 21 placówek, w tym przedszkola, szkoły- podstawowe, licea, ośrodki szkolno - wychowawcze. Patronami honorowymi konkursu byli Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Prezydent Miasta Koszalina.

Cztery grupy z Przedszkola Miejskiego nr 3, w tym grupa Ślimaczków otrzymały wyróżnienie za udział w konkursie. Doceniono walory edukacyjne, oryginalność oraz zastosowanie technologii informacyjnych. Tym samym nauczyciele mogli wziąć udział w warsztatach pt. "Biodiesel - jak otrzymać paliwo z oleju jadalnego".

Jest to element świadomych działań proekologicznych, które powinny być wpajane u dzieci już od najmłodszych lat, a które Przedszkole Miejskie nr 3 systematycznie wspiera i promuje.

Celem przedsięwzięcia było promowanie zachowań proekologicznych, zachęcanie do aktywnego włączania się w ochronę środowiska, odpowiedzialności za naszą planetę, realizacja aktywnych form edukacji proekologicznej w swoim otoczeniu, współpracując ze środowiskiem lokalnym.

Tekst: B. Tomczyk
Film: A. Ćwiek