W naszym przedszkolu prowadzone jest kółko matematyczne pod hasłem "Mały matematyk". Na zajęcia uczęszcza sześcioro dzieci w wieku 5-6 lat, przejawiających zainteresowania z zakresu edukacji matematycznej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po pół godziny.

Głównym celem zajęć jest poszerzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych podczas zajęć dydaktycznych. Dodatkowo podczas zajęć zachęca się dzieci do podejmowania różnorodnych działań matematycznych. Stwarza się możliwości do uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami. Wychowankowie wdrażani są do do logicznego myślenia, samodzielności, samokontroli i samooceny. Podczas zajęć, dzieci uczą się współpracy w grupie.

Tekst: Natasza Buczniewsa
Zdjęcia: Archiwum przedszkola