25.03.2022r. gościliśmy w gr. III "Montessorki" i w gr. V "Pszczółki" dyrektorów słupskich Przedszkoli Publicznych, którzy przyjechali z wizytą studyjną w celu zapoznania się z praktycznym wykorzystaniem metody M. Montessori w pracy z dziećmi. Nauczyciele pracujący w grupach montessoriańskich przygotowali zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem materiału rozwojowego. Zaprezentowano lekcję ciszy wg pedagogiki M. Montessori, lekcję trójstopniową, która daje dzieciom możliwość poznania i doświadczania nowych umiejętności.

Ponadto nasi Goście mieli okazję obserwować pracę wolną z pomocami rozwojowymi z zakresu ćwiczeń praktycznych dnia codziennego, edukacji językowej, matematycznej, rozwijania zmysłów, edukacji przyrodniczej i kosmicznej z jednoczesnym przestrzeganiem Reguł pracy wolnej. Dzieci wykazały dojrzałość i umiejętność samodzielnego działania w określonym środowisku edukacyjnym. Spotkanie zakończyło się wspólną wymianą spostrzeżeń na temat metody M. Montessori, prezentacją pomocy montessorianskich i ich zastosowaniem w zakresie rozwijania zainteresowań, możliwości i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Tekst: V. Mazur – Parfin, M. Kuczyńska
Zdjęcia: archiwum przedszkola