21 lutego dzieci wzięły udział w kolejnym koncercie umuzykalniającym. Tym razem prowadzący zaprosili przedszkolaki na muzyczną bajkę z morałem, w której nasi najmłodsi wzięli czynny udział. Bajka pokazała dzieciom skutki nieodpowiedniego zachowania, uczyła szacunku i słuchania się dorosłych.

Jednocześnie przedszkolakom zostały zaprezentowane trzy instrumenty dęte: flet, obój i klarnet. Dzieci bardzo angażowały się podczas koncertu i z niecierpliwością oczekują na kolejne spotkania z muzyką.

Tekst: Teresa Kocoń
Foto: archiwum przedszkola