Dnia 25.11.2021 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Kołobrzeg, pani Anny Mieczkowskiej konferencja pt. „Problemy dzieci i młodzieży w czasie i po pandemii”.

Była ona elementem realizowanej kampanii „Przemoc jest słaba”, finansowanej ze środków Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Kołobrzeg. Jednocześnie w naszym mieście rozpoczęły się obchody „16 dni bez przemocy”. Przez kolejnych 16 dni kołobrzeski magistrat wspólnie z Fundację Na Przekór Przeciwnościom chce zwrócić uwagę mieszkańców miasta na zagadnienia związane z przemocą. Przypomnieć i wskazać instytucje, miejsca gdzie mogą liczyć na pomoc ofiary przemocy.

Przemoc przybiera różną postać, jest niezależna od statusu społecznego, płci, wieku, zarówno sprawcy jak i ofiary. Jak podkreślali prelegenci pomoc jest świadczona osobom dotkniętym przemocą ale także sprawcom. Często za nią kryją się dramaty rodzin, skazy i traumy wyniesione z dzieciństwa.

Temat przemocy nie może być „zamiatany pod dywan”. W konferencji uczestniczyli m. in. dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy placówek oświatowych z miasta i powiatu, w tym również z naszego przedszkola.
Z pewnością spotkania, rozmowy, konferencje, warsztaty i inne formy przekazu mają znaczący wpływ na rozpowszechnianie ważnego problemu, który istnieje czasem blisko nas. Zachęcamy rodziców do zapoznania się , do przemyśleń i niebagatelizowania problemu. Polecamy obejrzenie wystąpienia pani psycholog Doroty Zawadzkiej (Super Niania), która wzięła udział w konferencji.

Poniżej link do nagrania z konferencji: https://miastokolobrzeg.pl/wiadomosci/26067-ruszyla-kampania-przemoc-jest-slaba-ciekawa-konferencja-w-rck-video.html

Tekst: V. Mazur - Parfin