Pedagogika Montessori oferuje dzieciom wiele ćwiczeń pomagających w nauce samodzielności i niezależności. Ćwiczenia praktycznego dnia służą wspieraniu dzieci w nabywaniu praktycznych umiejętności. Mają one związek z pielęgnacją własnej osoby, otoczenia, a także wzmacnianiem więzi społecznych (itp. mycie rąk, twarzy, zębów, dbałość o wygląd zewnętrzny, zachowanie w toalecie, właściwe zachowanie się przy stole, nakrywanie i sprzątanie po posiłkach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie).

Rozwijaniu samodzielności i odpowiedzialności sprzyjają również dyżury, jakie dzieci pełnią w przedszkolu. W każdej grupie codziennie, bądź co tydzień wybierani są nowi dyżurni, którzy dbają o porządek w poszczególnych kącikach w Sali, w łazience, podczas posiłków itp. Dyżur jest swego rodzaju nagrodą, która rozwija poczucie własnej wartości i pozwala poczuć się kimś ważnym a zarazem odpowiedzialnym. Należy jednak pamiętać, że w zdobywaniu samodzielności dziecka dorośli powinni pomagać, a nie wyręczać. POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU - to główna idea przyświecająca pedagogice Marii Montessori. Ważnym elementem są również ćwiczenia ciszy i lekcja ciszy. Inspirują one do skupienia uwagi, koncentracji i utrzymania koordynacji ruchów. Ćwiczenia dostosowujemy do potrzeb grupy i samopoczucia dzieci w danym dniu. Lekcja i ćwiczenia ciszy nie są dla dzieci sprawą łatwą. Natomiast z czasem budują w nich poczucie własnej wartości, umiejętności panowania nad swoim ciałem, uczą cierpliwości i zdyscyplinowania.

Tekst: M. Kuczyńska
V. Mazur-Parfin
Foto: archiwum przedszkola