W naszym przedszkolu wykorzystujemy wiele różnorodnych metod i form pracy z dziećmi. Wśród nich w grupie III "Montessorki" i gr V "Pszczółki" na ważnym miejscu znajduje się metoda wg pedagogiki Marii Montessori. Jej założenia ukierunkowane są na samodzielny rozwój dziecka.

"Pomóż mi to zrobić samemu" - z tą prośbą zwróciło się kiedyś dziecko do M. Montessori i to życzenie P. Maria podawała później często jako główną myśl swojej koncepcji wychowania. Odpowiednio przygotowane otoczenie stanowi podstawowy warunek osiągnięcia przez dzieci pełnego rozwoju i życiowej niezależności. Sale wyposażone są w ten sposób, że dzieci mają dostęp do pomocy rozwojowych, pracują wg ustalonych Reguł pracy wolnej. Materiał dydaktyczny znajduje się w zasięgu rąk dzieci. Specyfika polega na tym, że dzieci samodzielnie dokonują wyboru, oceniają poprawność wykonywanych ćwiczeń (tzw. kontrola błędu) w zakresie ćwiczeń praktycznych dnia codziennego, edukacji językowej, matematycznej, rozwijania zmysłów, edukacji przyrodniczej i kosmicznej. Dzieci chętnie sięgają po materiał rozwojowy, poznały do tej pory wiele pomocy i sposób pracy z nimi. Pomoce montessoriańskie mają specyficzne nazwy np. różowa wieża, brązowe schody, złoty materiał, cylindry do osadzania, co stanowi element zaciekawienia i chęci poznania czegoś nowego.

Tekst: V. Mazur – Parfin
Zdjęcia: archiwum przedszkola