Dnia 19.12.2022 r. w grupie IV "Biedronki" odbył sie quiz przyrodniczy podsumowujący wiedzę, którą dzieci zdobyły podczas realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: "PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".

Projekt realizowany był od września do grudnia. Odbyło się 10 zajęć, których głównym celem było tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. Na zakończenie projektu przedszkolaki otrzymały dyplomy, plecaki (w których przechowywały przyrządy do prowadzenia obserwacji podczas wycieczek) oraz drobne gadżety. Wiele radości sprawiło dzieciom obejrzenie fotorelacji z wycieczek oraz zajęć przyrodniczych. Uwieńczeniem całości był słodki poczęstunek dla naszych Tropicieli Przyrody.

Tekst: Katarzyna Azierska
Zdjęcia: archiwum przedszkola