Zamierzenia

Wychowawczo • Dydaktyczne

Aktualności

Aktualności • Komunikaty

Previous Next Play Pause
A A A

Opłata za pobyt i wyżywienie jest naliczana "z góry" i należy ją regulować na podstawie wystawionego przez Przedszkole rachunku do dnia 10 każdego miesiąca, na rachunek bankowy:

nr konta 12 1020 2821 0000 1002 0108 0100

Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Przedszkola

Wpłat bez dodatkowych prowizji można dokonywać w Punkcie kasowym Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej 12, w oddziałach PKO BP lub drogą elektroniczną.

  • Rozwój:

  • Fizyczny

  • Społeczny

  • Poznawczy

Nasz Patron Maria Montessori

Wspieramy spontaniczność i twórczość dzieci

czytaj więcej