Zamierzenia

Wychowawczo • Dydaktyczne

Aktualności

Aktualności • Komunikaty

Previous Next Play Pause
A A A

Rok szkolny 2019/2020

dyrektor- mgr Joanna Libera

wicedyrektor- mgr Anna Krzemińska

Grupa I MOTYLKI

nauczyciele

lic. Agata Dmitrzak

mgr Ewa Cymerman

pomoc nauczyciela

Danuta Flakiewicz

Lidia Jarzębska

Grupa II BIEDRONKI

nauczyciele

mgr Betina Tomczyk

lic. Teresa Kocoń

pomoc nauczyciela

Wioletta Kontak

Grupa III MONTESSORKI

nauczyciele

mgr Aleksandra Gajek

mgr Joanna Libera

mgr Violetta Mazur-Parfin

mgr  Dagmara Bulska

pomoc nauczyciela

Agnieszka Ćwiek

Grupa IV ŚLIMACZKI

nauczyciele

mgr Justyna Stępniewska

mgr Aleksandra Gajek

pomoc nauczyciela

Katarzyna Bednarz

Grupa V PSZCZÓŁKI

nauczyciele

mgr Anna Krzemińska

mgr Wacława Regina Kaźmierska

mgr Ewa Cymerman

mgr Marta Kuczyńska

pomoc nauczyciela

Gabriela Tuńska

nauczyciele innych zajęć obowiązkowych i dodatkowych:

nauczyciel j. angielskiego lic. Eliza Świderek

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i zajęć korekcyjno- kompensacyjnych mgr Aleksandra Gajek

nauczyciel rytmiki mgr Joanna Libera

nauczyciel religii rzymsko- katolickiej mgr Piotr Samborski

nauczyciel logopeda mgr Kacper Wojtukowicz

nauczyciel psycholog mgr Alina Kornak

oligofranopedagog i neurologopeda mgr Agnieszka Szczeglik

terapia pedagogiczna mgr Dagmara Bulska

Pracownicy administracji i obsługi:

sekretarka - Wioletta Korotkin

intendent - Krystyna Banat

konserwator - Daniel Trott

szef kuchni - Helena Wieremiej

pomoc kuchenna - Małgorzata Graf

pomoc kuchenna - Magdalena Kamieńska

 

  • Rozwój:

  • Fizyczny

  • Społeczny

  • Poznawczy

Nasz Patron Maria Montessori

Wspieramy spontaniczność i twórczość dzieci

czytaj więcej