Zamierzenia

Wychowawczo • Dydaktyczne

Aktualności

Aktualności • Komunikaty

Previous Next Play Pause
A A A

Rok szkolny 2020/2021

dyrektor- mgr Joanna Libera

wicedyrektor- mgr Anna Krzemińska

Grupa I Ślimaczki

nauczyciele

mgr Betina Tomczyk

mgr  Dagmara Bulska 

pomoc nauczyciela

Agnieszka Ćwiek

Lidia Jarzębska

Grupa II Motylki

nauczyciele

lic. Agata Dmitrzak

mgr Ewa Cymerman

pomoc nauczyciela

Danuta Flakiewicz

Grupa III MONTESSORKI

nauczyciele

mgr  Dagmara Bulska

lic. Teresa Kocoń

mgr Joanna Libera

mgr Violetta Mazur-Parfin

pomoc nauczyciela

Gabriela Tuńska

Grupa IV Biedronki

nauczyciele

mgr Justyna Stępniewska

mgr Aleksandra Gajek

pomoc nauczyciela

Katarzyna Bednarz

Grupa V PSZCZÓŁKI

nauczyciele

mgr Ewa Cymerman

mgr Wacława Regina Kaźmierska

mgr Anna Krzemińska

mgr Marta Kuczyńska

pomoc nauczyciela

Izabella Wiak

nauczyciele innych zajęć obowiązkowych i dodatkowych:

nauczyciel j. angielskiego lic. Eliza Świderek

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i zajęć korekcyjno- kompensacyjnych mgr Aleksandra Gajek

nauczyciel rytmiki mgr Joanna Libera

nauczyciel religii rzymsko- katolickiej mgr Piotr Samborski

nauczyciel logopeda i neurologopeda  mgr Kacper Wojtukowicz

nauczyciel psycholog i oligofrenopedagog  mgr Iwona Ruta

terapia pedagogiczna mgr Dagmara Bulska

Pracownicy administracji i obsługi:

sekretarka - Wioletta Korotkin

intendent - inż. Dorota Ziętek

konserwator - Daniel Trott

szef kuchni - Wioletta Kontak

pomoc kuchenna - Małgorzata Graf

pomoc kuchenna - Magdalena Kamieńska

 

  • Rozwój:

  • Fizyczny

  • Społeczny

  • Poznawczy

Nasz Patron Maria Montessori

Wspieramy spontaniczność i twórczość dzieci

czytaj więcej