Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Zamierzenia

Wychowawczo • Dydaktyczne

Aktualności

Aktualności • Komunikaty

Previous Next Play Pause
A A A

Opłata za pobyt i wyżywienie jest naliczana "z góry" i należy ją regulować na podstawie wystawionego przez Przedszkole rachunku do dnia 10 każdego miesiąca, na rachunek bankowy:

nr konta 12 1020 2821 0000 1002 0108 0100

Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Przedszkola

Wpłat bez dodatkowych prowizji można dokonywać w Punkcie kasowym Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej 12, w oddziałach PKO BP lub drogą elektroniczną.

 • 6.30 - 7.45
  • schodzenie się dzieci do przedszkola
  • zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna i praca w małych zespołach, zabawy integrujące grupę
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, zabawy logopedyczne)
 • 7.45 - 8.00
  • gimnastyka poranna, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
 • 8.00 - 8.30
  • śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie
 • 8.30 - 10.20
  • realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, zgodny z jego możliwościami z uwzględnieniem zadania diagnostyczno - prognostycznego
 • 10.20 - 10.45
  • zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacje
 • 10.45 - 11.00
  • czynności porządkowo higieniczne i samoobsługowe
 • 11.00 - 11.30
  • drugie śniadanie
 • 11.30 - 13.20
  • spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w terenie
 • 13.20 - 13.40
  • głośne czytanie dzieciom
 • 13.40 - 14.00
  • czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
 • 14.00 - 14.30
  • obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie
 • 14.30 - 15.30
  • praca indywidualna, rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień, skłonności
 • 15.30 - 16.30
  • zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

Dyrektor
mgr Joanna Libera

Wicedyrektor
mgr Anna Krzemińska

 • Nauczyciele:
 • mgr Ewa Cymerman
  • mgr Justyna Stępniewska
  • mgr Wacława Regina Kaźmierska
  • mgr Monika Józefowicz
  • mgr Violetta Mazur Parfin
  • mgr Aleksandra Gajek
  • lic. Joanna Drab
  • mgr Marta Kuczyńska
  • mgr Betina Tomczyk
  • mgr Natasza Buczniewska
  • mgr Katarzyna Azierska
 • Logopeda:
  • mgr Olga Boroń
 • Psycholog:
  • mgr Alina Kornak
 • Religia:
  • mgr Piotr Samborski
 • Język angielski:
  • lic. Eliza Świderek
 • Gimnastyka korekcyjna:
  • mgr Aleksandra Gajek
 • Rytmika:
 • mgr Joanna Libera       
 • Pracownicy administracji i obsługi:
  • sekretarka - lic. Małgorzata Majewska
  • intendent - Krystyna Banat
  • konserwator - Daniel Trott
  • szef kuchni - Helena Wieremiej
  • pomoc kuchenna - Małgorzata Graf
  • pomoc Kuchenna - Lidia Jarzębska
  • pomoc nauczyciela - lic. Agata Dmitrzak
  • pomoc nauczyciela - Agnieszka Ćwiek
  • pomoc nauczyciela - mgr Ewelina Sienkiewicz- Toczko
  • pomoc nauczyciela - Danuta Flakiewicz
  • pomoc nauczyciela - Hanna Alot
  • pomoc nauczyciela - Katarzyna Bednarz
  • pomoc nauczyciela - Gabriela Tuńska

Maria Montessori (1870-1952)

(ur. 31 sierpnia 1870 w Chiaravalle, zm. 6 maja 1952 w Noordwijk aan Zee, Holandia) – pierwsza kobieta lekarz we Włoszech, studiowała w latach 1892-1896. Stworzyła system wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, nazwany później Metodą Montessori. Metoda ta kładła nacisk na swobodny rozwój dzieci. Przeciwstawiała się ówczesnemu systemowi szkolnemu, tłumiącemu aktywność dzieci, którego symbolem była dla niej „szkolna ławka”. Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. W 1907 otworzyła przedszkole Casa Dei Bambini - Dom dziecięcy.

Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i przesłania humanistyczne, zawarte w ideach swojej metody wychowawczej Maria Montessori była wyróżniana tytułami Doktora Honoris Causa. Na Uniwersytecie w Sorbonie otrzymała Krzyż Legii Honorowej. Była wielokrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu zlokalizowane jest przy ulicy Unii Lubelskiej 23.

Pracujemy  w godzinach 6:30 - 16:30.

W przedszkolu funkcjonuje 5 grup, w tym dwie grupy zróżnicowane wiekowo pracujące metodą pedagogiki Marii Montessori.

Atuty naszego przedszkola to:

 • lokalizacja w centrum miasta,
 • monitoring obiektu,
 • budynek bezpieczny, jednopiętrowy z przestronnymi salami na jednym poziomie,
 • możliwość wypoczynku, a w razie potrzeby także drzemki w ciągu dnia dla dzieci najmłodszych,
 • duży ogród przedszkolny z różnorodną roślinnością ,wyposażony w certyfikowane urządzenia zabawowe,
 • przyjazna atmosfera sprzyjająca rozwojowi społecznemu i intelektualnemu dzieci.

Oferujemy:

 • wolne miejsca dla dzieci w wieku 3-5 lat,
 • każdego dnia 6 godzin pobytu za darmo,
 • tylko 1 zł opłaty za każdą godzinę po 12:30,
 • opiekę pielęgniarską,
 • 3 posiłki dziennie, kuchnię domową, jadłospisy tworzone pod kierunkiem dietetyka,
 • bogatą bazę dydaktyczną, w tym także pomoce Marii Montessori, szczególnie rozwijające samodzielność i logiczne myślenie dzieci,
 • kreatywne zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
 • bezpłatną pomoc specjalistyczną (logopeda, psycholog) służącą wyrównywaniu szans edukacyjnych,
 • szeroki zakres zajęć ruchowych z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu,
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe ( j. angielski, rytmikę , gimnastykę korekcyjną, religię dla dzieci starszych),
 • każdego roku w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci organizujemy również zajęcia takie jak: tańce, teatralne, matematyczne, ekologiczne, eksperymentalne i inne.
 • udział w lokalnych i ogólnopolskich projektach, kampaniach promujących zdrowy styl życia, bezpieczeństwo, ochronę praw dzieci i innych.

Kadra zarządzająca, nauczyciele i pracownicy obsługi dbają o wysoką jakość pracy placówki. Świadczą o tym wyniki badań prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Delegaturę w Koszalinie, uzyskany certyfikat Ministra Edukacji Narodowej "Szkoła w ruchu", certyfikat "Bezpieczne przedszkole", certyfikat "Sprintem do maratonu" pozytywne publikacje w lokalnej prasie, a przede wszystkim zadowolenie i bardzo dobra opinia wielu rodziców naszych obecnych oraz byłych przedszkolaków.

Współpracujemy, na co dzień z wieloma lokalnymi instytucjami, organizujemy wycieczki, zabawy integracyjne, spotkania świąteczne, a także znany i ceniony od lat w środowisku Kołobrzeski Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Pedagogiczne drogowskazy naszych nauczycieli to słowa patronki przedszkola Marii Montessori:

"Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko to tylko możliwe”.

"Wychowawca musi dać odczuć swą obecność dziecku, które szuka, a skryć się przed tym, które znalazło".

Nasz absolwent:

 • dobrze funkcjonuje w roli ucznia,
 • jest otwarty i ciekawy świata,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • jest twórczy i samodzielny w działalności zabawowej oraz edukacyjnej podejmowanej  na   rzecz własnego rozwoju,
 • jest prawdomówny i uczciwy,
 • odpowiedzialny i obowiązkowy,
 • kulturalny i tolerancyjny,
 • świadomy zagrożeń,
 • radzi sobie z trudnościami,
 • współpracuje z rówieśnikami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 • Rozwój:

 • Fizyczny

 • Społeczny

 • Poznawczy

Nasz Patron Maria Montessori

Wspieramy spontaniczność i twórczość dzieci

czytaj więcej