Przychodząc tego dnia do przedszkola, każdy z nas przyniósł ze sobą piękny kostium, w który przebrał się zaraz po śniadaniu. Sale, które każdego dnia służą nam do zabawy i nauki, w magiczny sposób "zamieniły się" w tajemnicze miejsca pełne świec, kolorowych kluczy, magicznych gwiazdek.

Dnia 26 listopada dzieci z grupy III "Montessorki" na zaproszenie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 4 uczestniczyły w apelu pod hasłem: "JEDZ I PIJ ZDROWO, ŻYJ NA SPORTOWO!". Starsi koledzy i koleżanki zaprezentowały piosenki i wiersze, przygotowały także zgaduj – zgadulę, w której nasze przedszkolaki wykazały się wiedzą na temat zdrowych produktów, owoców, warzyw i aktywności fizycznej na powietrzu.

Edukacja językowa pełni szczególną funkcję w pedagogice M. Montessori. Stworzyła ona bardzo szeroki asortyment materiałów do nauki języka, a szczególnie pomocy wspomagających przygotowanie do nauki pisania, czytania oraz nauki mowy w związku z konkretnymi działaniami. Pomoce z zakresu edukacji językowej wprowadzają dziecko w świat pisania i czytania wtedy, kiedy jest ono na to gotowe i ma szansę na indywidualne doświadczanie.

W dniu 10.11.2021r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie dzieci przyszły ubrane na galowo i uroczyście świętowały ten wyjątkowy dla Nas - Polaków dzień. W grupie III Montessorki odbyły się zajęcia edukacyjne, które miały na celu kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowania dzieci dziejami Polski.

Jednym z działów pedagogiki M. Montessori są tzw. praktyczne ćwiczenia dnia codziennego. Mają one związek z pielęgnacją siebie, otoczenia, a także wzmacniania więzi społecznych. Materiał do ćwiczeń jest bardzo urozmaicony. Służy często wyrabianiu koordynacji ruchowej, doskonaleniu małej motoryki i orientacji w przestrzeni.